::: home English 網站導覽

這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得Adobe Flash Player

:::
教職員登入
帳號
密碼
*
*
�ʧO�����Ш|
�ۥͰT��
�Ҵڱb���P�Ӥu�۶�
�q�l��
��ƾ�
���դ���
:::目前位置:首頁 > 嘉智團隊 > 學務處-佈告欄-最新消息
嘉智團隊
*
*
* 學務處-公佈欄-最新消息
*
* 校長室 *
* 教務處 *
* 學務處 *
* 輔導室 *
* 實習輔導處 *
* 總務處 *
* 人事室 *
* 主計室 *
* 教學師資 *
* 家長會 *
* 教師會 *
* * 人員介紹 法令規章 佈告欄 會議資料 表單下載 活動剪影 相關連結 *
* *
最新消息 政策宣導
    主 題   張貼單位   組 別   張貼日期
881 2018國立中正大學地球與環境科學營《Asgard》   學務處   訓育組   2018.06.08
882 「2018南科AI自造夢想嘉年華」   學務處   訓育組   2018.06.08
883 「第九屆輔仁大學英語營」   學務處   訓育組   2018.06.08
884 輔大社工營   學務處   訓育組   2018.06.08
885 畢業典禮當週注意事項   學務處   訓育組   2018.06.07
886 107年高中職腦麻生成長夏令營   學務處   訓育組   2018.06.06
887 九華山地藏庵贈送廚餘桶有需要的班級可至學務處跟替代役領取   學務處   衛生組   2018.06.06
888 107年青年壯遊點一覽表   學務處   訓育組   2018.06.05
889 2018國立臺北教育大學國際鋼琴音樂節   學務處   訓育組   2018.06.05
890 ~請各班老師留意:6/13(三)上午畢業典禮預演結束將進行頒獎~   學務處   訓育組   2018.06.05
上一頁1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.51.52.53.54.55.56.57.58.59.60.61.62.63.64.65.66.67.68.69.70.71.72.73.74.75.76.77.78.79.80.81.82.83.84.85.86.87.88.89.90.91.92.93.94.95.96.97.98.99.100.101.102.103.104.105.106.107.108.109.110.111.112.113.114.115.116.117.118.119.120.121.122.123.124.125.126.127.128.129.130.131.132.133.134.135.136.137.138.139.140.141.142.143.144.145.146.147.148.149.150.151.152.153.154.155.156.157.158.159.160.161.162.163.164.165.166.167.168.169.170.171.172.173.174.175.176.177.178.179.180.181.182.183.184.185.186.187.188.189.190.191.192.193.194.195.196.197.198.199.200.201.202.203.204.205.206.207.208.209.210.211.212.213.214.215.216.217.218.219.220.221.222.223.224.225.226.227.228.229.230.231.232.233.234.235.236.237.238.239.240.241.242.243.244.245.246.247.248.249.250.251.252.253.254.255.256.257.258.259下一頁
 
國立嘉義特殊教育學校 無障礙a+