::: home English 網站導覽

這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得Adobe Flash Player

:::
教職員登入
帳號
密碼
*
*
�ʧO�����Ш|
�ۥͰT��
�Ҵڱb���P�Ӥu�۶�
�q�l��
��ƾ�
���դ���
:::目前位置:首頁 > 嘉智團隊 > 學務處-佈告欄-最新消息
嘉智團隊
*
*
* 學務處-公佈欄-最新消息
*
* 校長室 *
* 教務處 *
* 學務處 *
* 輔導室 *
* 實習輔導處 *
* 總務處 *
* 人事室 *
* 主計室 *
* 教學師資 *
* 家長會 *
* 教師會 *
* * 人員介紹 法令規章 佈告欄 會議資料 表單下載 活動剪影 相關連結 *
* *
最新消息 政策宣導
    主 題   張貼單位   組 別   張貼日期
2021 中華民國智障者家長總會辦理「家長認識特殊教育新課綱研習講座」敬請家長踴躍報名!   學務處   訓育組   2014.10.01
2022 9/29~10/3菜單   學務處   衛生組   2014.09.30
2023 嘉義市第4期稚齡童軍服務員木章基本訓練,尚有3個名額,請踴躍報名   學務處   訓育組   2014.09.26
2024 國立嘉義特殊教育學校校園登革熱防治計畫   學務處   衛生組   2014.09.24
2025 學務處尚有一份捐物未領取,推算是星期五放學時在學務處等家人的同學未載走的,煩請各班再確認一下,如尚未領取者,請洽學務處。謝謝。   學務處     2014.09.23
2026 有需要黏鼠板與香茅油的同仁,請至衛生組登記領取!   學務處   衛生組   2014.09.22
2027 103年度高級中等學校節能減碳南區種子教師知能研討會   學務處   衛生組   2014.09.22
2028 因颱風關係,9/21今天晚上宿舍不開放,請住宿生先不要入住。   學務處   主任   2014.09.21
2029 轉知~~環境教育終身學習勤學獎獎勵要點~~   學務處   衛生組   2014.09.16
2030 9/15-9/19菜單   學務處   衛生組   2014.09.16
上一頁1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.51.52.53.54.55.56.57.58.59.60.61.62.63.64.65.66.67.68.69.70.71.72.73.74.75.76.77.78.79.80.81.82.83.84.85.86.87.88.89.90.91.92.93.94.95.96.97.98.99.100.101.102.103.104.105.106.107.108.109.110.111.112.113.114.115.116.117.118.119.120.121.122.123.124.125.126.127.128.129.130.131.132.133.134.135.136.137.138.139.140.141.142.143.144.145.146.147.148.149.150.151.152.153.154.155.156.157.158.159.160.161.162.163.164.165.166.167.168.169.170.171.172.173.174.175.176.177.178.179.180.181.182.183.184.185.186.187.188.189.190.191.192.193.194.195.196.197.198.199.200.201.202.203.204.205.206.207.208.209.210.211.212.213.214.215.216.217.218.219.220.221.222.223.224.225.226.227.228.229.230.231.232.233.234.235.236.237.238.239.240.241.242.243.244.245.246.247.248.249.250.251.252.253.254.255.256.257.258.259下一頁
 
國立嘉義特殊教育學校 無障礙a+