::: home English 網站導覽

這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得Adobe Flash Player

:::
教職員登入
帳號
密碼
*
*
�ʧO�����Ш|
�ۥͰT��
�Ҵڱb���P�Ӥu�۶�
�q�l��
��ƾ�
���դ���
:::目前位置:首頁 >校園霸凌及申訴信箱
校園霸凌及申訴信箱
*
   
 
  地址:600 嘉義市世賢路二段123號 | 電話:05-2858549 轉霸凌分機 308 轉申訴分機505 | 傳真:05-2837137
 
 * 姓  名  (必填)
* *
 * 聯絡電話  (必填)
* *
 * 電子信箱  (必填)
* *
 * 主  旨  (必填)
* *
 * 內  容  (必填)
* 清除重填
 
國立嘉義特殊教育學校 無障礙a+